FAQFAQ          Username: Password: Log me on automatically each visit

SUMMORUM PONTIFICUM (Terj Indo lengkap)    

 
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    printer-friendly view    Akademi Kontra Indiferentisme Forum Index -> Referensi dokumen Gereja
View previous topic :: View next topic  
Author Message
DeusVult
Evangelos


Joined: 10 Feb 2004
Posts: 10848
Location: Orange County California

PostPosted: Thu, 05-07-2007 4:16 pm    Post subject: SUMMORUM PONTIFICUM (Terj Indo lengkap) Reply with quote

Summorum Pontificum adalah nama (alias dua kata pertama dalam dokumen Paus) dari Motu Propio.


Motu Propio akan keluar 7 juli 2007, alias 7-7-07. Nice!


Pada waktu itu, kerjaanku akan agak ringan dan aku akan coba translate moto propio tersebut ASAP sehingga ekaristi adalah pihak yang punya translasi Motu Propio itu dalam BHS Indo (yang bisa kalian print dan kasih ke Romo-Romo). Moga-moga gak sepanjang Deus Caritas Est.Sorry karena jarang muncul. Repot. Setelah terjemahkan Motu Propio aku mungkin akan lebih seirng muncul.
_________________
Mohon doa saudara-saudari
Back to top
View user's profile Send private message
DeusVult
Evangelos


Joined: 10 Feb 2004
Posts: 10848
Location: Orange County California

PostPosted: Sat, 07-07-2007 4:25 am    Post subject: Reply with quote

Akan keluar jam 9:00 pagi waktu Roma KEPADA PRESS.


Baru kepada umum jam 12:00 siang waktu Roma.


Untuk tahu kapan waktu itu di time zone kalian, tinggal itung-itung pakai jam di pojok kanan bawah komputer kamu.
_________________
Mohon doa saudara-saudari
Back to top
View user's profile Send private message
DeusVult
Evangelos


Joined: 10 Feb 2004
Posts: 10848
Location: Orange County California

PostPosted: Sat, 07-07-2007 4:05 pm    Post subject: Reply with quote

INGGRIS SUDAH KELUAR!!! (dibawahnya Latin!) Dari Rorate Caeli!

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE

BENEDICTUS XVI

__________________


SUMMORUM PONTIFICUM cura ad hoc tempus usque semper fuit, ut Christi Ecclesia Divinae Maiestati cultum dignum offerret, «ad laudem et gloriam nominis Sui» et «ad utilitatem totius Ecclesiae Suae sanctae».

Ab immemorabili tempore sicut etiam in futurum, principium servandum est «iuxta quod unaquaeque Ecclesia particularis concordare debet cum universali Ecclesia non solum quoad fidei doctrinam et signa sacramentalia, sed etiam quoad usus universaliter acceptos ab apostolica et continua traditione, qui servandi sunt non solum ut errores vitentur, verum etiam ad fidei integritatem tradendam, quia Ecclesiae lex orandi eius legi credendi respondet»1.

Inter Pontífices qui talem debitam curam adhibuerunt, nomen excellit sancti Gregorii Magni, qui tam fidem catholicam quam thesauros cultus ac culturae a Romanis in saeculis praecedentibus cumulatos novis Europae populis transmittendos curavit. Sacrae Liturgiae tam Missae Sacrificii quam Officii Divini formam, uti in Urbe celebrabatur, definiri conservarique iussit. Monachos quoque et moniales maxime fovit, qui sub Regula sancti Benedicti militantes, ubique simul cum Evangelii annuntiatione illam quoque saluberrimam Regulae sententiam vita sua illustrarunt, «ut operi Dei nihil praeponatur» (cap. 43). Tali modo sacra liturgia secundum morem Romanum non solum fidem et pietatem sed et culturam multarum gentium fecundavit. Constat utique liturgiam latinam variis suis formis Ecclesiae in omnibus aetatis christianae saeculis permultos Sanctos in vita spirituali stimulasse atque tot populos in religionis virtute roborasse ac eorundem pietatem fecundasse.

Ut autem Sacra Liturgia hoc munus efficacius expleret, plures alii Romani Pontifices decursu saeculorum peculiarem sollicitudinem impenderunt, inter quos eminet Sanctus Pius V, qui magno cum studio pastorali, Concilio Tridentino exhortante, totum Ecclesiae cultum innovavit, librorum liturgicorum emendatorum et «ad normam Patrum instauratorum» editionem curavit eosque Ecclesiae latinae usui dedit.

Inter Ritus romani libros liturgicos patet eminere Missale Romanum, quod in romana urbe succrevit, atque succedentibus saeculis gradatim formas assumpsit, quae cum illa in generationibus recentioribus vigente magnam habent similitudinem.

«Quod idem omnino propositum tempore progrediente Pontifices Romani sunt persecuti, cum novas ad aetates accommodaverunt aut ritus librosque liturgicos determinaverunt, ac deinde cum ineunte hoc nostro saeculo ampliorem iam complexi sunt redintegrationem»2. Sic vero egerunt Decessores nostri Clemens VIII, Urbanus VIII, sanctus Pius X 3, Benedictus XV, Pius XII et beatus Ioannes XXIII.

Recentioribus autem temporibus, Concilium Vaticanum II desiderium expressit, ut debita observantia et reverentia erga cultum divinum denuo instauraretur ac necessitatibus nostrae aetatis aptaretur. Quo desiderio motus, Decessor noster Summus Pontifex Paulus VI libros liturgicos instauratos et partim innovatos anno 1970 Ecclesiae latinae approbavit; qui ubique terrarum permultas in linguas vulgares conversi, ab Episcopis atque a sacerdotibus et fidelibus libenter recepti sunt. Ioannes Paulus II, tertiam editionem typicam Missalis Romani recognovit. Sic Romani Pontifices operati sunt ut «hoc quasi aedificium liturgicum [...] rursus, dignitate splendidum et concinnitate» appareret 4.

Aliquibus autem in regionibus haud pauci fideles antecedentibus formis liturgicis, quae eorum culturam et spiritum tam profunde imbuerant, tanto amore et affectu adhaeserunt et adhaerere pergunt, ut Summus Pontifex Ioannes Paulus II, horum fidelium pastorali cura motus, anno 1984 speciali Indulto "Quattuor abhinc annos", a Congregatione pro Cultu Divino exarato, facultatem concessit utendi Missali Romano a Ioanne XXIII anno 1962 edito; anno autem 1988 Ioannes Paulus II iterum, litteris Apostolicis "Ecclesia Dei" Motu proprio datis, Episcopos exhortatus est ut talem facultatem late et generose in favorem omnium fidelium id petentium adhiberent.

Instantibus precibus horum fidelium iam a Praedecessore Nostro Ioanne Paulo II diu perpensis, auditis etiam a Nobis Patribus Cardinalibus in Concistorio die XXIII mensis martii anni 2006 habito, omnibus mature perpensis, invocato Spiritu Sancto et Dei freti auxilio, praesentibus Litteris Apostolicis DECERNIMUS quae sequuntur:

Art. 1. Missale Romanum a Paulo VI promulgatum ordinaria expressio "Legis orandi" Ecclesiae catholicae ritus latini est. Missale autem Romanum a S. Pio V promulgatum et a B. Ioanne XXIII denuo editum habeatur uti extraordinaria expressio eiusdem "Legis orandi" Ecclesiae et ob venerabilem et antiquum eius usum debito gaudeat honore. Hae duae expressiones "legis orandi" Ecclesiae, minime vero inducent in divisionem "legis credendi" Ecclesiae; sunt enim duo usus unici ritus romani.

Proinde Missae Sacrificium, iuxta editionem typicam Missalis Romani a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgatam et numquam abrogatam, uti formam extraordinariam Liturgiae Ecclesiae, celebrare licet. Conditiones vero a documentis antecedentibus "Quattuor abhinc annos" et "Ecclesia Dei" pro usu huius Missalis statutae, substituuntur ut sequitur:

Art. 2. In Missis sine populo celebratis, quilibet sacerdos catholicus ritus latini, sive saecularis sive religiosus, uti potest aut Missali Romano a beato Papa Ioanne XXIII anno 1962 edito, aut Missali Romano a Summo Pontifice Paulo VI anno 1970 promulgato, et quidem qualibet die, excepto Triduo Sacro. Ad talem celebrationem secundum unum alterumve Missale, sacerdos nulla eget licentia, nec Sedis Apostolicae nec Ordinarii sui.

Art. 3. Si communitates Institutorum vitae consecratae atque Societatum vitae apostolicae iuris sive pontificii sive dioecesani quae in celebratione conventuali seu "communitatis" in oratoriis propriis celebrationem sanctae Missae iuxta editionem Missalis Romani anno 1962 promulgatam habere cupiunt, id eis licet. Si singula communitas aut totum Institutum vel Societas tales celebrationes saepe vel plerumque vel permanenter perficere vult, res a Superioribus maioribus ad normam iuris et secundum leges et statuta particularia decernatur.

Art. 4. Ad celebrationes sanctae Missae de quibus supra in art. 2 admitti possunt, servatis de iure servandis, etiam christifideles qui sua sponte id petunt.

Art. 5, § 1. In paroeciis, ubi coetus fidelium traditioni liturgicae antecedenti adhaerentium continenter exsistit, parochus eorum petitiones ad celebrandam sanctam Missam iuxta ritum Missalis Romani anno 1962 editi, libenter suscipiat. Ipse videat ut harmonice concordetur bonum horum fidelium cum ordinaria paroeciae pastorali cura, sub Episcopi regimine ad normam canonis 392, discordiam vitando et totius Ecclesiae unitatem fovendo.

§ 2. Celebratio secundum Missale B. Ioannis XXIII locum habere potest diebus ferialibus; dominicis autem et festis una etiam celebratio huiusmodi fieri potest.

§ 3. Fidelibus seu sacerdotibus id petentibus, parochus celebrationes, hac in forma extraordinaria, permittat etiam in adiunctis peculiaribus, uti sunt matrimonia, exsequiae aut celebrationes occasionales, verbi gratia peregrinationes.

§ 4. Sacerdotes Missali B. Ioannis XXIII utentes, idonei esse debent ac iure non impediti.

§ 5. In ecclesiis, quae non sunt nec paroeciales nec conventuales, Rectoris ecclesiae est concedere licentiam de qua supra.

Art. 6. In Missis iuxta Missale B. Ioannis XXIII celebratis cum populo, Lectiones proclamari possunt etiam lingua vernacula, utendo editionibus ab Apostolica Sede recognitis.

Art. 7. Ubi aliquis coetus fidelium laicorum, de quo in art. 5 § 1 petita a parocho non obtinuerit, de re certiorem faciat Episcopum dioecesanum. Episcopus enixe rogatur ut eorum optatum exaudiat. Si ille ad huiusmodi celebrationem providere non potest res ad Pontificiam Commissionem "Ecclesia Dei" referatur.

Art. 8. Episcopus, qui vult providere huiusmodi petitionibus christifidelium laicorum, sed ob varias causas impeditur, rem Pontificiae Commissioni "Ecclesia Dei" committere potest, quae ei consilium et auxilium dabit.

Art. 9, § 1. Parochus item, omnibus bene perpensis, licentiam concedere potest utendi rituali antiquiore in administrandis sacramentis Baptismatis, Matrimonii, Poenitentiae et Unctionis Infirmorum, bono animarum id suadente.

§ 2. Ordinariis autem facultas conceditur celebrandi Confirmationis sacramentum utendo Pontificali Romano antiquo, bono animarum id suadente.

§ 3. Fas est clericis in sacris constitutis uti etiam Breviario Romano a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgato.

Art 10. Fas est Ordinario loci, si opportunum iudicaverit, paroeciam personalem ad normam canonis 518 pro celebrationibus iuxta formam antiquiorem ritus romani erigere aut rectorem vel cappellanum nominare, servatis de iure servandis.

Art. 11. Pontificia Commissio "Ecclesia Dei" a Ioanne Paulo II anno 1988 erecta5, munus suum adimplere pergit.

Quae Commissio formam, officia et normas agendi habeat, quae Romanus Pontifex ipsi attribuere voluerit.

Art. 12. Eadem Commissio, ultra facultates quibus iam gaudet, auctoritatem Sanctae Sedis exercebit, vigilando de observantia et applicatione harum dispositionum.

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse et a die decima quarta Septembris huius anni, in festo Exaltationis Sanctae Crucis, servari iubemus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septima mensis Iulii, anno Domini MMVII, Pontificatus Nostri tertio.


BENEDICTUS PP. XVI

______________________
1 Institutio generalis Missalis Romani, Editio tertia, 2002, 397
2 Ioannes Paulus Pp. II, Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 1988), 3: AAS 81 (1989), 899.
3 Ibid.
4 Pius Pp. X, Litt. Ap. Motu proprio datae Abhinc duos annos (23 Octobris 1913): AAS 5 (1913), 449-450; cfr Ioannes Paulus II, Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 1988), 3: AAS 81 (1989), 899.
5 Cfr Ioannes Paulus Pp. II, Litt. ap. Motu proprio datae Ecclesia Dei (2 iulii 1988), 6: AAS 80 (1988), 1498.


Dari EWTN


Apostolic Letter "Summorum Pontificum" issued Motu Proprio
Benedict XVI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

On Saturday 7 July 2007 Pope Benedict XVI issued an Apostolic Letter on the celebration of the Roman Rite according to the Missal of 1962. The following text is the unofficial Vatican Information Service translation of the official Latin text.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Up to our own times, it has been the constant concern of supreme pontiffs to ensure that the Church of Christ offers a worthy ritual to the Divine Majesty, 'to the praise and glory of His name,' and 'to the benefit of all His Holy Church.'

Since time immemorial it has been necessary - as it is also for the future - to maintain the principle according to which 'each particular Church must concur with the universal Church, not only as regards the doctrine of the faith and the sacramental signs, but also as regards the usages universally accepted by uninterrupted apostolic tradition, which must be observed not only to avoid errors but also to transmit the integrity of the faith, because the Church's law of prayer corresponds to her law of faith.' (1)

Among the pontiffs who showed that requisite concern, particularly outstanding is the name of St. Gregory the Great, who made every effort to ensure that the new peoples of Europe received both the Catholic faith and the treasures of worship and culture that had been accumulated by the Romans in preceding centuries. He commanded that the form of the sacred liturgy as celebrated in Rome (concerning both the Sacrifice of Mass and the Divine Office) be conserved. He took great concern to ensure the dissemination of monks and nuns who, following the Rule of St. Benedict, together with the announcement of the Gospel illustrated with their lives the wise provision of their Rule that 'nothing should be placed before the work of God.' In this way the sacred liturgy, celebrated according to the Roman use, enriched not only the faith and piety but also the culture of many peoples. It is known, in fact, that the Latin liturgy of the Church in its various forms, in each century of the Christian era, has been a spur to the spiritual life of many saints, has reinforced many peoples in the virtue of religion and fecundated their piety.

Many other Roman pontiffs, in the course of the centuries, showed particular solicitude in ensuring that the sacred liturgy accomplished this task more effectively. Outstanding among them is St. Pius V who, sustained by great pastoral zeal and following the exhortations of the Council of Trent, renewed the entire liturgy of the Church, oversaw the publication of liturgical books amended and 'renewed in accordance with the norms of the Fathers,' and provided them for the use of the Latin Church.

One of the liturgical books of the Roman rite is the Roman Missal, which developed in the city of Rome and, with the passing of the centuries, little by little took forms very similar to that it has had in recent times.

"It was towards this same goal that succeeding Roman Pontiffs directed their energies during the subsequent centuries in order to ensure that the rites and liturgical books were brought up to date and when necessary clarified. From the beginning of this century they undertook a more general reform.' (2) Thus our predecessors Clement VIII, Urban VIII, St. Pius X (3), Benedict XV, Pius XII and Blessed John XXIII all played a part.

In more recent times, Vatican Council II expressed a desire that the respectful reverence due to divine worship should be renewed and adapted to the needs of our time. Moved by this desire our predecessor, the Supreme Pontiff Paul VI, approved, in 1970, reformed and partly renewed liturgical books for the Latin Church. These, translated into the various languages of the world, were willingly accepted by bishops, priests and faithful. John Paul II amended the third typical edition of the Roman Missal. Thus Roman pontiffs have operated to ensure that 'this kind of liturgical edifice ... should again appear resplendent for its dignity and harmony.' (4)

But in some regions, no small numbers of faithful adhered and continue to adhere with great love and affection to the earlier liturgical forms. These had so deeply marked their culture and their spirit that in 1984 the Supreme Pontiff John Paul II, moved by a concern for the pastoral care of these faithful, with the special indult 'Quattuor abhinc anno," issued by the Congregation for Divine Worship, granted permission to use the Roman Missal published by Blessed John XXIII in the year 1962. Later, in the year 1988, John Paul II with the Apostolic Letter given as Motu Proprio, 'Ecclesia Dei,' exhorted bishops to make generous use of this power in favor of all the faithful who so desired.

Following the insistent prayers of these faithful, long deliberated upon by our predecessor John Paul II, and after having listened to the views of the Cardinal Fathers of the Consistory of 22 March 2006, having reflected deeply upon all aspects of the question, invoked the Holy Spirit and trusting in the help of God, with these Apostolic Letters we establish the following:

Art 1. The Roman Missal promulgated by Paul VI is the ordinary expression of the 'Lex orandi' (Law of prayer) of the Catholic Church of the Latin rite. Nonetheless, the Roman Missal promulgated by St. Pius V and reissued by Bl. John XXIII is to be considered as an extraordinary expression of that same 'Lex orandi,' and must be given due honour for its venerable and ancient usage. These two expressions of the Church's Lex orandi will in no any way lead to a division in the Church's 'Lex credendi' (Law of belief). They are, in fact two usages of the one Roman rite.

It is, therefore, permissible to celebrate the Sacrifice of the Mass following the typical edition of the Roman Missal promulgated by Bl. John XXIII in 1962 and never abrogated, as an extraordinary form of the Liturgy of the Church. The conditions for the use of this Missal as laid down by earlier documents 'Quattuor abhinc annis' and 'Ecclesia Dei,' are substituted as follows:

Art. 2. In Masses celebrated without the people, each Catholic priest of the Latin rite, whether secular or regular, may use the Roman Missal published by Bl. Pope John XXIII in 1962, or the Roman Missal promulgated by Pope Paul VI in 1970, and may do so on any day with the exception of the Easter Triduum. For such celebrations, with either one Missal or the other, the priest has no need for permission from the Apostolic See or from his Ordinary.

Art. 3. Communities of Institutes of consecrated life and of Societies of apostolic life, of either pontifical or diocesan right, wishing to celebrate Mass in accordance with the edition of the Roman Missal promulgated in 1962, for conventual or "community" celebration in their oratories, may do so. If an individual community or an entire Institute or Society wishes to undertake such celebrations often, habitually or permanently, the decision must be taken by the Superiors Major, in accordance with the law and following their own specific decrees and statues.

Art. 4. Celebrations of Mass as mentioned above in art. 2 may - observing all the norms of law - also be attended by faithful who, of their own free will, ask to be admitted.

Art. 5. § 1 In parishes, where there is a stable group of faithful who adhere to the earlier liturgical tradition, the pastor should willingly accept their requests to celebrate the Mass according to the rite of the Roman Missal published in 1962, and ensure that the welfare of these faithful harmonises with the ordinary pastoral care of the parish, under the guidance of the bishop in accordance with canon 392, avoiding discord and favouring the unity of the whole Church.

§ 2 Celebration in accordance with the Missal of Bl. John XXIII may take place on working days; while on Sundays and feast days one such celebration may also be held.

§ 3 For faithful and priests who request it, the pastor should also allow celebrations in this extraordinary form for special circumstances such as marriages, funerals or occasional celebrations, e.g. pilgrimages.

§ 4 Priests who use the Missal of Bl. John XXIII must be qualified to do so and not juridically impeded.

§ 5 In churches that are not parish or conventual churches, it is the duty of the Rector of the church to grant the above permission.

Art. 6. In Masses celebrated in the presence of the people in accordance with the Missal of Bl. John XXIII, the readings may be given in the vernacular, using editions recognised by the Apostolic See.

Art. 7. If a group of lay faithful, as mentioned in art. 5 õ 1, has not obtained satisfaction to their requests from the pastor, they should inform the diocesan bishop. The bishop is strongly requested to satisfy their wishes. If he cannot arrange for such celebration to take place, the matter should be referred to the Pontifical Commission "Ecclesia Dei".

Art. 8. A bishop who, desirous of satisfying such requests, but who for various reasons is unable to do so, may refer the problem to the Commission "Ecclesia Dei" to obtain counsel and assistance.

Art. 9. § 1 The pastor, having attentively examined all aspects, may also grant permission to use the earlier ritual for the administration of the Sacraments of Baptism, Marriage, Penance, and the Anointing of the Sick, if the good of souls would seem to require it.

§ 2 Ordinaries are given the right to celebrate the Sacrament of Confirmation using the earlier Roman Pontifical, if the good of souls would seem to require it.

§ 3 Clerics ordained "in sacris constitutis" may use the Roman Breviary promulgated by Bl. John XXIII in 1962.

Art. 10. The ordinary of a particular place, if he feels it appropriate, may erect a personal parish in accordance with can. 518 for celebrations following the ancient form of the Roman rite, or appoint a chaplain, while observing all the norms of law.

Art. 11. The Pontifical Commission "Ecclesia Dei", erected by John Paul II in 1988 (5), continues to exercise its function. Said Commission will have the form, duties and norms that the Roman Pontiff wishes to assign it.

Art. 12. This Commission, apart from the powers it enjoys, will exercise the authority of the Holy See, supervising the observance and application of these dispositions.

We order that everything We have established with these Apostolic Letters issued as Motu Proprio be considered as "established and decreed", and to be observed from 14 September of this year, Feast of the Exaltation of the Cross, whatever there may be to the contrary.

From Rome, at St. Peter's, 7 July 2007, third year of Our Pontificate.

Pope Benedict XVI


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1) General Instruction of the Roman Missal, 3rd ed., 2002, no. 397. [back to text]

(2) John Paul II, Apostolic Letter "Vicesimus quintus annus," 4 December 1988, 3: AAS 81 (1989), 899. [back to text]

(3) Ibid. [back to text]

(4) St. Pius X, Apostolic Letter Motu propio data, "Abhinc duos annos," 23 October 1913: AAS 5 (1913), 449-450; cf John Paul II, Apostolic Letter "Vicesimus quintus annus," no. 3: AAS 81 (1989), 899. [back to text]

(5) Cf John Paul II, Apostolic Letter Motu proprio data "Ecclesia Dei," 2 July 1988, 6: AAS 80 (1988), 1498. [back to text]
_________________
Mohon doa saudara-saudari
Back to top
View user's profile Send private message
DeusVult
Evangelos


Joined: 10 Feb 2004
Posts: 10848
Location: Orange County California

PostPosted: Sat, 07-07-2007 4:11 pm    Post subject: Reply with quote

EXPLANATORY NOTE SP BERBAHASA INGGRISKELUAR! TAPI SP YANG INGGRIS BELUM KETEMU!!


LETTER OF HIS HOLINESS
BENEDICT XVI
TO THE BISHOPS ON THE OCCASION OF THE PUBLICATION
OF THE APOSTOLIC LETTER "MOTU PROPRIO DATA"
SUMMORUM PONTIFICUM
ON THE USE OF THE ROMAN LITURGY
PRIOR TO THE REFORM OF 1970
My dear Brother Bishops,

With great trust and hope, I am consigning to you as Pastors the text of a new Apostolic Letter “Motu Proprio data” on the use of the Roman liturgy prior to the reform of 1970. The document is the fruit of much reflection, numerous consultations and prayer.

News reports and judgments made without sufficient information have created no little confusion. There have been very divergent reactions ranging from joyful acceptance to harsh opposition, about a plan whose contents were in reality unknown.

This document was most directly opposed on account of two fears, which I would like to address somewhat more closely in this letter.

In the first place, there is the fear that the document detracts from the authority of the Second Vatican Council, one of whose essential decisions – the liturgical reform – is being called into question.

This fear is unfounded. In this regard, it must first be said that the Missal published by Paul VI and then republished in two subsequent editions by John Paul II, obviously is and continues to be the normal Form – the Forma ordinaria – of the Eucharistic Liturgy. The last version of the Missale Romanum prior to the Council, which was published with the authority of Pope John XXIII in 1962 and used during the Council, will now be able to be used as a Forma extraordinaria of the liturgical celebration. It is not appropriate to speak of these two versions of the Roman Missal as if they were “two Rites”. Rather, it is a matter of a twofold use of one and the same rite.

As for the use of the 1962 Missal as a Forma extraordinaria of the liturgy of the Mass, I would like to draw attention to the fact that this Missal was never juridically abrogated and, consequently, in principle, was always permitted. At the time of the introduction of the new Missal, it did not seem necessary to issue specific norms for the possible use of the earlier Missal. Probably it was thought that it would be a matter of a few individual cases which would be resolved, case by case, on the local level. Afterwards, however, it soon became apparent that a good number of people remained strongly attached to this usage of the Roman Rite, which had been familiar to them from childhood. This was especially the case in countries where the liturgical movement had provided many people with a notable liturgical formation and a deep, personal familiarity with the earlier Form of the liturgical celebration. We all know that, in the movement led by Archbishop Lefebvre, fidelity to the old Missal became an external mark of identity; the reasons for the break which arose over this, however, were at a deeper level. Many people who clearly accepted the binding character of the Second Vatican Council, and were faithful to the Pope and the Bishops, nonetheless also desired to recover the form of the sacred liturgy that was dear to them. This occurred above all because in many places celebrations were not faithful to the prescriptions of the new Missal, but the latter actually was understood as authorizing or even requiring creativity, which frequently led to deformations of the liturgy which were hard to bear. I am speaking from experience, since I too lived through that period with all its hopes and its confusion. And I have seen how arbitrary deformations of the liturgy caused deep pain to individuals totally rooted in the faith of the Church.

Pope John Paul II thus felt obliged to provide, in his Motu Proprio Ecclesia Dei (2 July 1988), guidelines for the use of the 1962 Missal; that document, however, did not contain detailed prescriptions but appealed in a general way to the generous response of Bishops towards the “legitimate aspirations” of those members of the faithful who requested this usage of the Roman Rite. At the time, the Pope primarily wanted to assist the Society of Saint Pius X to recover full unity with the Successor of Peter, and sought to heal a wound experienced ever more painfully. Unfortunately this reconciliation has not yet come about. Nonetheless, a number of communities have gratefully made use of the possibilities provided by the Motu Proprio. On the other hand, difficulties remain concerning the use of the 1962 Missal outside of these groups, because of the lack of precise juridical norms, particularly because Bishops, in such cases, frequently feared that the authority of the Council would be called into question. Immediately after the Second Vatican Council it was presumed that requests for the use of the 1962 Missal would be limited to the older generation which had grown up with it, but in the meantime it has clearly been demonstrated that young persons too have discovered this liturgical form, felt its attraction and found in it a form of encounter with the Mystery of the Most Holy Eucharist, particularly suited to them. Thus the need has arisen for a clearer juridical regulation which had not been foreseen at the time of the 1988 Motu Proprio. The present Norms are also meant to free Bishops from constantly having to evaluate anew how they are to respond to various situations.

In the second place, the fear was expressed in discussions about the awaited Motu Proprio, that the possibility of a wider use of the 1962 Missal would lead to disarray or even divisions within parish communities. This fear also strikes me as quite unfounded. The use of the old Missal presupposes a certain degree of liturgical formation and some knowledge of the Latin language; neither of these is found very often. Already from these concrete presuppositions, it is clearly seen that the new Missal will certainly remain the ordinary Form of the Roman Rite, not only on account of the juridical norms, but also because of the actual situation of the communities of the faithful.

It is true that there have been exaggerations and at times social aspects unduly linked to the attitude of the faithful attached to the ancient Latin liturgical tradition. Your charity and pastoral prudence will be an incentive and guide for improving these. For that matter, the two Forms of the usage of the Roman Rite can be mutually enriching: new Saints and some of the new Prefaces can and should be inserted in the old Missal. The “Ecclesia Dei” Commission, in contact with various bodies devoted to the usus antiquior, will study the practical possibilities in this regard. The celebration of the Mass according to the Missal of Paul VI will be able to demonstrate, more powerfully than has been the case hitherto, the sacrality which attracts many people to the former usage. The most sure guarantee that the Missal of Paul VI can unite parish communities and be loved by them consists in its being celebrated with great reverence in harmony with the liturgical directives. This will bring out the spiritual richness and the theological depth of this Missal.

I now come to the positive reason which motivated my decision to issue this Motu Proprio updating that of 1988. It is a matter of coming to an interior reconciliation in the heart of the Church. Looking back over the past, to the divisions which in the course of the centuries have rent the Body of Christ, one continually has the impression that, at critical moments when divisions were coming about, not enough was done by the Church’s leaders to maintain or regain reconciliation and unity. One has the impression that omissions on the part of the Church have had their share of blame for the fact that these divisions were able to harden. This glance at the past imposes an obligation on us today: to make every effort to unable for all those who truly desire unity to remain in that unity or to attain it anew. I think of a sentence in the Second Letter to the Corinthians, where Paul writes: “Our mouth is open to you, Corinthians; our heart is wide. You are not restricted by us, but you are restricted in your own affections. In return … widen your hearts also!” (2 Cor 6:11-13). Paul was certainly speaking in another context, but his exhortation can and must touch us too, precisely on this subject. Let us generously open our hearts and make room for everything that the faith itself allows.

There is no contradiction between the two editions of the Roman Missal. In the history of the liturgy there is growth and progress, but no rupture. What earlier generations held as sacred, remains sacred and great for us too, and it cannot be all of a sudden entirely forbidden or even considered harmful. It behooves all of us to preserve the riches which have developed in the Church’s faith and prayer, and to give them their proper place. Needless to say, in order to experience full communion, the priests of the communities adhering to the former usage cannot, as a matter of principle, exclude celebrating according to the new books. The total exclusion of the new rite would not in fact be consistent with the recognition of its value and holiness.

In conclusion, dear Brothers, I very much wish to stress that these new norms do not in any way lessen your own authority and responsibility, either for the liturgy or for the pastoral care of your faithful. Each Bishop, in fact, is the moderator of the liturgy in his own Diocese (cf. Sacrosanctum Concilium, 22: “Sacrae Liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud Episcopum”).

Nothing is taken away, then, from the authority of the Bishop, whose role remains that of being watchful that all is done in peace and serenity. Should some problem arise which the parish priest cannot resolve, the local Ordinary will always be able to intervene, in full harmony, however, with all that has been laid down by the new norms of the Motu Proprio.

Furthermore, I invite you, dear Brothers, to send to the Holy See an account of your experiences, three years after this Motu Proprio has taken effect. If truly serious difficulties come to light, ways to remedy them can be sought.

Dear Brothers, with gratitude and trust, I entrust to your hearts as Pastors these pages and the norms of the Motu Proprio. Let us always be mindful of the words of the Apostle Paul addressed to the presbyters of Ephesus: “Take heed to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the Church of God which he obtained with the blood of his own Son” (Acts 20:28).

I entrust these norms to the powerful intercession of Mary, Mother of the Church, and I cordially impart my Apostolic Blessing to you, dear Brothers, to the parish priests of your dioceses, and to all the priests, your co-workers, as well as to all your faithful.

Given at Saint Peter’s, 7 July 2007BENEDICTUS PP. XVI


© Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana
_________________
Mohon doa saudara-saudari
Back to top
View user's profile Send private message
DeusVult
Evangelos


Joined: 10 Feb 2004
Posts: 10848
Location: Orange County California

PostPosted: Sat, 07-07-2007 10:19 pm    Post subject: Reply with quote

Terjemahan ini diterjemahkan dari versi Inggris semi-resmi yang ada diatas (versi Inggris "explanatory Note" memang berasal dari website Vatikan, tapi terjemahan tersebut sifatnya tidak resmi)
SURAT APOSTOLIK SUMORUM PONTIFICUM DARI PAUS TERTINGGI BENEDIKTUS XVI DIBERIKAN [ATAS] MOTU PROPIO (INISIATIFNYA SENDIRI)Sampai saat ini, selalu menjadi kepedulian konstan dari Paus Tertinggi untuk menjamin bahwa Gereja Kristus menawarkan sebuah penyembahan yang layak kepada Keilahian Agung (Divine Majesty), 'untuk memuji dan memuliakan namaNya,' dan 'untuk menguntungkan semua Gereja KudusNya.'

Sejak waktu lampau yang tak dapat diingat, selalulah perlu – sebagaimana juga untuk masa depan – untuk menjaga prinsip dimana 'setiap Gereja partikular harus setuju dengan Gereja universal, tidak hanya dalam hal ajaran iman dan tanda-tanda sakramental, tapi juga dalam hal penggunaan-penggunaan (usages, catatan: maksudnya kira-kira "tata cara") yang diterima secara universal oleh tradisi apostolik yang takterputuskan, yang harus dipatuhi tidak hanya untuk menghindari kesalahan tapi juga untuk meneruskan integritas iman, karena hukum doa Gereja berhubungan dengan hukum iman Gereja' (1)

Diantara Paus yang menunjukkan kepedulian yang perlu itu, terutama yang mencolok, adalah nama St. Gregorius Agung, yang mengusahakan dengan segenap tenaga untuk menjamin agar orang-orang baru Eropa menerima baik iman Katolik serta harta karun penyembahan dan kebudayaan yang telah dikumpulkan oleh orang romawi pada abad-abad sebelumnya. Dia memerintahkan bahwa bentuk dari liturgi kudus seperti yang dirayakan di Roma (berkenaan dengan Korban Misa dan Divine Office) dipelihara. Beliau berkepedulian besar untuk menjamin penyebaran rahib-rahib dan biarawati-biarawati yang, mengikuti Aturan St. Benediktus bersamaan dengan pengabaran injil, memperlihatkan dengan kehidupan mereka penjagaan yang bijaksana dari Aturan mereka bahwa 'tidak satupun yang harus ditempatkan didepan karya Allah.' [catatan: maksudnya, selain mengabarkan injil, yang merupakan tugas utama, Paus St. Gregorius Agung juga menjaga agar para Benediktin tersebut tetap mempertunjukkan kekhasan dari Aturan St. Benediktus yang menjadi jati diri mereka]. Dengan cara ini liturgi kudus, yang dirayakan sesuai penggunaan Roma (Roman use), memperkaya tidak hanya iman dan kesalehan tapi juga budaya banyak orang. Telah diketahui, memang, bahwa liturgi Latin dari Gereja dalam berbagai bentuknya, disetiap abad dari era Kristen, telah mendorong kehidupan spiritual dari banyak para kudus, telah menguatkan banyak orang dalam kebajikan-kebajikan religius dan menumbuhkan kesalehan mereka.

Banyak Paus Roma lain, seiring berjalannya abad, menunjukkan ajakan/tawaran (solicitude) tertentu dalam menjamin bahwa liturgi kudus mencapai tugas ini [ie. mendorong kehidupan spiritual, menguatkan orang dalam kebajikan-kebajikan religius dan menumbuhkan kesalehan mereka] secara lebih efektif. Yang paling menonjol adalah St. Pius V yang, dikuatkan oleh keinginan pastoral dan mengikuti anjuran (exhortation) dari Konsili Trent, memperbaharui seluruh liturgi Gereja, mengawasi publikasi buku-buku liturgi yang di koreksi dan di-'perbaharui sesuai dengan norma-norma dari para Bapa, ' dan menyediakannya bagi kegunaan Gereja Latin.

Salah satu buku-buku Liturgi dari Ritus Roma adalah Misa Roma, yang dikembangkan di kota Roma dan, dengan berlalunya abad, sedikit demi sedikit mengambil bentuk-bentuk yang mirip dengan apa yang telah dipunyainya pada waktu akhir-akhir ini.

'Adalah karena tujuan yang sama ini maka para Paus Roma berikutnya mengerahkan energi mereka selama abad-abad selanjutnya untuk menjamin agar ritus-ritus dan buku-buku liturgi dibuat up to date dan kalau perlu diperjelas. Dari permulaan abad ini mereka [ie. ritus-ritus dan buku-buku liturgi] mengalami suatu reformasi yang lebih umum.' (2) Karena itu para pendahulu kami Clement VIII, Urban VIII, St. Pius X (3), Benedict XV, Pius XII dan Yohanes XXIII Yang Berbahagia semuanya memainkan peran.

Di masa yang lebih akhir, Konsili Vatikan II mengekspresikan keinginan bahwa penghormatan khusuk yang patut bagi penyembahan ilahi harus diperbaharui dan diadaptasi untuk kebutuhan masa kita. Digerakkan oleh keinginan ini pendahulu kami, Paus Tertinggi Paulus VI, mengijinkan, pada 1970, reformasi dan memperbaharui sebagian buku-buku liturgis bagi Gereja Latin. [Buku-buku liturgis] ini, yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia, diterima oleh para Uskup, romo dan umat beriman. Yohanes Paulus II mengkoreksi edisi tipikal ketiga dari Misa Roma. Karenanya para Paus Roma telah bekerja untuk menjamin bahwa 'pembangunan liturgi sejenis ini ... harus muncul lagi [dan terlihat] cerah [karena] kehormatannya dan keharmonisannya.' (4)

Tapi di beberapa daerah, tidak sedikit jumlah umat beriman yang menyukai (adhered) dan terus menyukai (adhere) dengan cinta dan sayang yang besar kepada bentuk-bentuk liturgis yang awal. [Bentuk-bentuk liturgis yang awal ini] telah begitu tertoreh dalam kebudayaan dan jiwa mereka sehingga pada 1984 Paus Tertinggi Yohanes Paulus II, digerakkan oleh kepedulian bagi pelayanan pastoral untuk umat beriman, dengan indult khusus 'Quattuor abhinc anno," mengeluarkan melalui Kongregasi Penyembahan Ilahi, ijin bagi penggunaan Misa Roma yang dipublikasikan oleh Yohanes XXIII Yang Berbahagia pada tahun 1962. Kemudian di tahun 1988, Yohanes Paulus II dengan Surat Apostolik yang diberikan sebagai Motu Proprio, 'Ecclesia Dei,' menganjurkan para Uskup untuk dengan dermawan menggunakan kuasa ini [ie. kuasa untuk memberi ijin pengadaan Misa Roma yang dipublikasikan oleh Yohanes XXIII Yang Berbahagia] bagi semua umat beriman yang menginginkannya.

Dengan mengikut doa tak kenal lelah dari para umat beriman [yang menyukai Misa Roma yang dipublikasikan Paus Yohanes XXIII Yang Berbahagia] ini, [dimana doa tersebut] sejak lama telah dipertimbangkan oleh Pendahulu Kami Yohanes Paulus II, dan setelah mendengarkan pandangan-pandangan dari para Bapa Kardinal dari Konsistori tanggal 22 Maret 2006, setelah merefleksikan secara dalam atas semua aspek dari pertanyaan, [dengan] memanggil Roh Kudus dan mempercayakan kepada bantuan Allah, dengan Surat Apostolik ini Kami menetapkan sebagai berikut


Art. 1 Misa Roma yang dipromulgasikan oleh Paulus VI adalah ekspresi biasa dari Lex orandi (hukum doa) dari Gereja Katolik Ritus Latin. Bagaimanapun, Misa Roma yang dipromulgasikan oleh St. Pius V dan di-issue-kan kembali oleh Yohanes XXIII Yang Berbahagia akan dianggap sebagai ekspresi luarbiasa dari Lek orandi yang sama [tersebut], dan harus diberi penghormatan yang selayaknya bagi kegunaannya yang terhormat (venerable) dan purba. Dua ekspresi dari Lex orandi Gereja ini tidak akan, dalam cara apapun, mengarah pada sebuah perpecahan dalam Lex credendi (Hukum kepercayaan/syahadat) Gereja. Mereka [Misa Paulus VI dan Misa St. Pius V], pada faktanya adalah dua penggunaan (usages) dari satu ritus Roma.

Karena itu, adalah diijinkan untuk merayakan Korban Misa dengan mengikuti edisi tipikal dari Misa Roma yang dipromulgasikan oleh Yohanes XXIII Yang Berbahagia pada 1962 dan tidak pernah dibatalkan (abrogated), sebagai suatu bentuk luarbiasa dari Liturgi Gereja. Kondisi-kondisi [atau syarat-syarat] untuk penggunaan Misa ini seperti yang ditetapkan di dokumen sebelumnya Quattuor abhinc annis dan Ecclesia Dei, diganti sebagai berikut:

Art. 2 dalam Misa yang dirayakan tanpa orang [ie. kongregasi], setiap imam/romo (priest) dari ritus Latin, baik sekular maupun regular, boleh menggunakan Misa Roma yang dipublikasikan oleh Paus Yohanes XXIII Yang Berbahagia pada 1962, atau Misa Roma yang dipromulgasikan oleh Paus Paulus VI pada 1970, dan bisa melakukannya pada hari apapun dengan pengecualian pada Tridum Paskah. Untuk perayaan-perayaan seperti itu, baik dengan satu Misa atau yang lain, imam/Romo (priest) tidak memerlukan ijin dari Tahta Apostolik atau dari Ordinari-nya.

Art. 3 Komunitas dari Institut hidup terkonsekrasi dan [komunitas dari] Masyarakat (Society)hidup apostolik, baik dari kepausan maupun dari keuskupan, yang ingin merayakan Misa sesuai dengan edisi Misa Roma yang dipromulgasikan pada 1962, untuk perayaan conventual atau "komunitas" di oratori mereka, bisa melakukannya. Jika sebuah komunitas individu atau seluruh Institusi atau Masyarakat (Society) berkeinginan untuk melakukan perayaan seperti itu dengan lebih sering, [menjadikannya sebuah] kebiasaan atau secara permanen, [maka] keputusan itu harus dibuat oleh Superiors Major, sesuai dengan hukum dan mengikuti statuta dan dekrit spesifik mereka.

Art. 4 Perayaan Misa seperti yang disebut di art. 2 boleh – dengan mengikuti semua norma hukum – juga dihadiri oleh umat beriman yang, karena kehendak bebas mereka sendiri, meminta untuk diijinkan ikut.

Art. 5 § 1 Di paroki-paroki dimana ada satu kelompok umat beriman yang stabil [jumlahnya] yang suka (adhere) terhadap tradisi liturgi yang lebih awal, para pastor harus berkehendak untuk menerima permintaan mereka untuk merayakan Misa sesuai dengan ritus Misa Roma yang dipublikasikan pada 1962, dan menjamin bahwa kesejahteraan para umat beriman ini [berada dalam] harmoni dengan pelayanan pastoral biasa dari paroki tersebut, dibawah pengarahan Uskup sesuai dengan kanon 392, [untuk] menghindari perselisihan dan mengutamakan (favouring) kesatuan dari Gereja keseluruhan.

§ 2 Perayaan sesuai dengan Misa Yohanes XXIII Yang Berbahagia bisa diadakan pada hari-hari kerja; sementara pada Minggu dan hari raya-hari raya satu perayaan seperti itu juga bisa diadakan.

§ 3 Bagi umat beriman dan romo-romo yang menginginkannya, sang pastor juga harus mengijinkan perayaan dalam bentuk luarbiasa ini bagi peristiwa spesial seperti perkawinan, pemakaman atau perayaan tertentu [lainnya], misalnya, peziarahan.

§ 4 Romo-romo yang menggunakan Misa Yohanes XXIII Yang Berbahagia harus mempunyai kualifikasi untuk melakukannya dan tidak terhalangi secara yuridis.

§ 5 dalam gereja-gereja yang bukan paroki atau gereja conventual, adalah tugas dari Rektor Gereja untuk memberikan ijin seperti diatas.

Art. 6 dalam Misa yang dirayakan dengan kehadiran orang-orang sesuai Misa Yohanes XXIII Yang Berbahagia, bacaannya boleh diberikan dalam bahasa ibu, menggunakan edisi yang diakui oleh Tahta Suci.

Art. 7 Jika sebuah kelompok umat beriman awam, seperti yang disebut di art. 5 § 1, tidak mendapatkan kepuasan atas permintaan mereka dari sang pastor, mereka harus menginformasikan kepada uskup [dari keuskupan yang bersangkutan]. Uskup diminta dengan sangat untuk memuaskan keinginan mereka. Jika dia [Uskup] tidak bisa mengatur agar perayaan [Misa Roma 1962] diadakan, masalah ini harus diacukan/diarahkan kepada Komisi Kepausan "Ecclesia Dei".

Art. 8 Seorang Uskup yang, berkeinginan untuk memuaskan permintaan seperti itu, tapi yang karena berbagai alasan tidak dapat melakukannya, boleh mengacu/mengarahkan masalah tersebut kepada Komisi "Ecclesia Dei" untuk mendapatkan bimbingan dan bantuan.

Art. 9 § 1 Para pastor, setelah dengan cermat memeriksa semua aspek, juga boleh memberikan ijin untuk menggunakan ritual yang lebih awal untuk adminstrasi sakramen Baptis, Perkawinan, Tobat dan Perminyakan, jika kebaikan jiwa-jiwa tampak memerlukannya.

§ 2 Para Ordinari diberikan hak untuk merayakan Sakramen Krisma dengan menggunakan Roman Pontifical yang lebih awal, jika kebaikan jiwa-jiwa tampak memerlukannya.

§ 2 Klerus yang ditahbis "in sacris constitutis" boleh menggunakan Roman Breviary yang dipromulgasikan olehYohn XXIII Yang Berbahagia pada 1962.

Art. 10 Ordinari dari tempat tertentu, jika dia merasa patut, boleh mendirikan sebuah paroki pribadi sesuai dengan can. 518 untuk perayaan-perayaan mengikuti bentuk purba dari ritus Roma, atau menunjuk chaplain, sementara menaati semua norma-norma hukum.

Art. 11 Komisi Kepausan "Ecclesia Dei", yang didirikan oleh Yohanes Paulus II pada 1988, tetap melakukan fungsinya. Komisi tersebut akan mendapat bentuk, tugas dan norma-norma seperti yang diinginkan Paus Roma untuk diberikan pada mereka.

Art. 12 Komisi ini, terlepas dari kuasa yang dimilikinya, akan men-daya-kan (exercise) otoritas dari Tahta Suci, [yaitu] mengawasi kepatuhan dan aplikasi dari disposisi-disposisi ini.

Kami memerintahkan bahwa apa yang Kami tetapkan dengan Surat Apostolik yang dikeluarkan sebagai Motu Propio dianggap sebagai "tertetapkan dan terdekritkan", dan akan dijalankan dari 14 September tahun ini, [pada] Perayaan Pengangkatan salib, whatever there may be to the contrary (catatan: sebuah ungkapan yang aku gak tahu apa artinya).

Dari Roma, di St Petrus [Basilika], 7 Juli 2007, tahun ketiga dari Kepausan Kami.


(1) Instruksi Umum Misa Roma, edisi ke-3., 2002, no. 397.

(2) Yohanes Paulus II, Surat Apostolik "Vicesimus quintus annus," 4 Desember 1988, 3: AAS 81 (1989), 899.

(3) Ibid.

(4) St. Pius X, Surat Apostolik Motu propio data, "Abhinc duos annos," 23 Oktober 1913: AAS 5 (1913), 449-450; cf Yohanes Paulus II, Surat Apostolik "Vicesimus quintus annus," no. 3: AAS 81 (1989), 899.

(5) Cf Yohanes Paulus II, Surat Apostolik Motu proprio data "Ecclesia Dei," 2 Juli 1988, 6: AAS 80 (1988), 1498.


SURAT SRI PAUS BENEDITUS XVI KEPADA PARA USKUP DALAM RANGKA PUBLIKASI SURAT APOSTOLIK "MOTU PROPRIO DATA" SUMMORUM PONTIFICUM BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN LITURGI ROMA SEBELUM PEMBAHARUAN PADA 1970Saudara Uskup-Uskupku terkasih,

Dengan kepercayaan dan harapan tinggi, aku mempercayakan kepada kalian sebagai Pastor-Pastor, teks dari Surat Apostolik baru "Motu Proprio data" berkenaan dengan penggunaan liturgi Roma sebelum pembaharuan pada 1970. Dokumen tersebut adalah buah dari banyak refleksi, banyak konsultasi dan doa.

Laporan-laporan berita dan penghakiman-penghakiman yang dibuat tanpa informasi yang cukup telah menciptakan kebingungan yang tidak sedikit. Ada banyak reaksi yang berbeda, dari penerimaan yang gembira sampai perlawanan yang kasar, berkenaan dengan sebuah rencana yang isi nyatanya masih belum diketahui.

Dokumen ini paling ditentang secara langsung karena dua ketakutan, yang ingin aku bahas secara lebih dekat di surat ini.

Pertama-tama, ada ketakutan bahwa dokumen ini mengurangi otoritas dari Konsili Vatikan II, dimana keputusan penting [dari konsili tersebut] – yaitu pembaharuan liturgi – dipertanyakan.

Ketakutan ini tidak berdasar. Dalam hal ini, pertama mesti dikatakan bahwa Misa yang dipublikasikan oleh Paulus VI dan kemudian di publikasikan kembali dalam dua edisi berturut oleh Yohanes Paulus II, jelas-jelas dan terus menjadi Bentuk normal – the Forma ordinaria – dari Liturgi Ekaristi. Sekarang, Versi terakhir dari Missale Romanum sebelum Konsili [Vatikan II] akan bisa digunakan sebagai sebuah Forma extraordinaria dari perayaan liturgis. Tidaklah patut untuk berbicara mengenai dua versi dari Misa Roma ini seakan-akan mereka adalah "dua ritus". Namun, ini adalah masalah dua lapis penggunaan (use) dari ritus yang satu dan sama.

Dan mengenai penggunaan Misa 1962 sebagai Forma extraordinaria dari Liturgi Misa, aku ingin menarik perhatian kepada fakta bahwa Misa ini tidak pernah dibatalkan secara yuridis dan, konsekuensinya, selalu diijinkan. Pada saat pengenalan Misa yang baru [ie. Misa Paulus VI 1970], tidak dirasa perlu untuk mengeluarkan norma-norma [ie. aturan-aturan] spesifik bagi kemungkinan penggunaan Misa yang lebih awal [ie. Misa 1962]. Mungkin [kala itu] dipikir bahwa [hal tersebut] akan merupakan masalah beberapa kasus individu yang akan terselesaikan kasus per kasus pada tingkat lokal. Setelah itu, bagaimanapun, cepat menjadi jelas bahwa sejumlah besar orang tetap terikat kuat dengan penggunaan Misa ritus Roma [yang lebih awal] ini, yang akrab bagi mereka sejak dari kecil. Ini terutama merupakan kasus di negara-negara dimana gerakan liturgis telah menyediakan kepada banyak orang sebuah formasi liturgis dan keakraban yang dalam dan [bersifat] pribadi terhadap Bentuk awal dari perayaan liturgis [tersebut]. Kita semua tahu bahwa, di gerakan yang dipimpin oleh Uskup Agung Lefebvre, kesetiaan kepada Misa lama menjadi tanda identitas eksternal; alasan-alasan bagi perpecahan yang timbul karena ini, bagaimanapun, terletak pada tingkat yang lebih dalam [dari sekedar kesetian kepada Misa lama]. Banyak orang yang dengan jelas menerima karakter mengikat dari Konsili Vatikan II dan setia kepada Paus serta Uskup-Uskup, tapi masih ingin untuk kembali kepada bentuk liturgi Kudus yang berkesan bagi mereka. Ini terjadi, diatas segalanya, karena di banyak tempat, perayaan-perayaan [dengan Misa Paulus VI] tidak taat kepada preskripsi Misa baru tersebut, namun yang sebelumnya [catatan: aku kurang tahu "yang sebelumnya" apa, mungkin "Misa Paulus VI"] dipahami [sebagai sesuatu] yang mengijinkan atau bahkan memerlukan kreativitas, [dimana hal-hal tersebut] sering berujung kepada deformasi liturgi yang sulit untuk diterima. Aku berbicara dari pengalaman[ku], karena aku juga hidup melalui periode [Misa Paulus VI] dengan harapan-harapannya dan kebingungannya. Dan aku telah melihat bagaimana deformasi yang rancu atas liturgi menyebabkan kesakitan yang dalam kepada individu-individu yang berakar dalam iman Gereja.

Paus Yohanes Paulus II, karenanya, merasa wajib untuk menyediakan di Motu Proprio Ecclesia Dei (2 Juli 1988), aturan-aturan bagi penggunaan Misa 1962; dokumen itu, bagaimanapun, tidak mengandung preskripsi detail tapi memohon (appealed) secara umum kepada kedermawanan tanggapan para Uskup atas "aspirasi sah" dari anggota-anggota umat beriman yang meminta penggunaan Misa Roma ini. Pada saat itu, sang Paus utamanya ingin membantu Society of Saint Pius X untuk kembali pada persekutuan penuh dengan Penerus Petrus, dan berusaha mengobati luka menyakitkan yang diderita. Sayangnya rekonsiliasi ini belum terjadi. Bagaimanapun, beberapa komunitas telah dengan rasa terima kasih memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh motu Propio [dari Yohanes Paulus II]. Disisi lain, masih ada kesulitan-kesulitan mengenai penggunaan Misa 1962 diluar kelompok-kelompok ini, karena kurangnya norma-norma yuridis yang tepat, terutama karena para Uskup, pada kasus itu, sering takut bahwa otoritas dari Konsili [Vatikan II] akan dipertanyakan. Segera setelah Konsili Vatikan II diasumsikan bahwa permintaan untuk penggunaan Misa 1962 akan dibatasi [hanya] bagi generasi tua yang telah tumbuh dengan [Misa] tersebut. Tapi disaat ini telah jelas didemonstrasikan bahwa orang-orang muda juga telah menemukan bentuk liturgis ini, merasakan ketertarikan darinya dan menemukan didalamnya suatu bentuk perjumpaan dengan Misteri dari Ekaristi Terkudus [yang] cocok dengan mereka. Karenanya keperluan telah tumbuh bagi sebuah aturan yurisdiksi yang lebih jelas yang tidak diperkirakan pada saat Motu Proprio 1988. Norma-norma saat ini juga dimaksudkan untuk membebaskan Uskup-Uskup dari secara terus menerus harus mengevaluasi bagaimana mereka menanggapi berbagai situasi [berkenaan dengan penggunaan Misa 1962].

Kedua, ketakutan ter-ekspresikan dalam diskusi-diskusi tentang Motu Proprio yang dinanti-nanti, bahwa kemungkinan penggunaan yang luas atas Misa 1962 akan berujung pada kecarut-marutan dan bahkan perpecahan dalam komunitas Paroki. Ketakutan ini juga bagiku tidak berdasar. Penggunaan Misa lama mengasumsikan suatu tingkat formasi liturgis dan suatu pengetahuan atas bahasa Latin; dan ini tidak dijumpai banyak. Dan dari asumsi ini, jelas terlihat bahwa Misa baru akan tetap merupakan Bentuk biasa dari Ritus Roma, tidak hanya karena norma-norma yuridis, tapi juga karena situasi aktual dari komunitas-komunitas para umat beriman.

Memang benar bahwa ada pelebih-lebihan, dan disaat lain aspek-aspek sosial, yang dihubungkan dengan sikap dari umat beriman yang terikat pada tradisi liturgi Latin purba. Kasih dan kehati-hatian pastoralmu [ie. para Uskup] akan menjadi sebuah insentif dan pengarah dalam memperbaiki hal ini. Atas masalah itu, Dua bentuk penggunaan dari Ritus Roma bisa saling memperkaya; Para Kudus baru dan beberapa Prefasi dapat dan harus dimasukkan kedalam Misa lama. Komisi "Ecclesia Dei", dalam kontaknya dengan berbagai badan yang fokus kepada usus antiquior [catatan: gak tahu apa itu], akan mempelajari kemungkinan-kemungkinan praktis dalam hal ini. Perayaan Misa sesuai dengan Misa Paulus VI akan mampu menunjukkan, secara lebih berkuasa dari yang sebelumnya, kesakralan yang menarik banyak orang ke penggunaan yang sebelumnya. Jaminan paling meyakinkan bahwa Misa Paulus VI bisa menyatukan komunitas paroki dan dicintai mereka terdiri dari perayaannya dengan kekhusukan yang besar dalam keselarasan dengan arahan-arahan liturgis. Ini akan membawa kekayaan spiritual dan kedalaman theologis dari Misa [Paulus VI] ini.

Sekarang aku tiba pada alasan positif yang memotivasi keputusanku untuk mengeluarkan Motu Proprio ini yang meng-up date [Motu Proprio Yohanes Paulus II pada] 1988. [Pengeluaran motu Proprio ini] merupakan masalah [untuk] tiba kepada perdamaian interior dalam jantung Gereja. Melihat ke masa lalu, kepada perpecahan-perpecahan yang sepanjang abad telah merobek Tubuh Kristus, seorang terus mendapatkan kesan bahwa, pada saat-saat kritis ketika perpecahan timbul, tidak cukup [hal] dilakukan pemimpin Gereja untuk menjaga atau mendapatkan perdamaian dan kesatuan. Seseorang mendapatkan kesan bahwa ketidakbertindakan dari Gereja merupakan [hal yang] bisa disalahkan sebagai fakta bahwa perpecahan ini menjadi mampu untuk mengeras. Pandangan ke yang lalu ini mengenakan suatu kewajiban kepada kita hari ini: untuk membuat setiap upaya untuk memampukan [catatan: sebenarnya tulisannya "untuk tidak memampukan" tapi mestinya yang benar adalah "untuk memampukan"] bagi semua yang benar-benar menghendaki kesatuan untuk terus berada didalamnya atau untuk mendapatkan kesatuan yang baru. Aku berpikiran akan satu kalimat di Surat Kedua kepada Umat di Korintus, dimana Paulus menulis: "Mulut kami terbuka bagimu, umat Korintus; jantung kami [terbuka] lebar. Kalian tidak dibatasi oleh kami, tapi kalian dibatasi oleh rasa sayang kalian sendiri. Sebagai balasannya … lapangkanlah jantung kalian juga!" (2 Kor 6:11-13). Paulus memang berbicara dalam konteks yang lain, tapi anjuran ini bisa dan harus menyentuh kita semua juga, tepatnya dalam subyek ini [catatan: yang dimaksud adalah usaha untuk meningkatkan upaya rekonsiliasi agar perpecahan tidak semakin mengeras sehingga semakin sulit untuk direkonsiliasikan]. Marilah kita dengan dermawan membuka jantung kita dan membuat ruangan bagi semua yang diijinkan oleh iman sendiri.

Tidak ada kontradiksi antara dua edisi dari Misa Roma. Dalam sejarah liturgi ada pertumbuhan dan kemajuan, tapi tidak keterpotongan. Apa yang dipandang kudus bagi generasi sebelumnya, tetap kudus dan sangat bagus bagi kita juga, dan tidak bisa tiba-tiba [hal tersebut] menjadi seluruhnya terlarang atau bahkan dianggap membahayakan. Adalah patut bagi kita semua untuk melestarikan kekayaan yang telah terkembangkan dalam iman dan doa Gereja, dan untuk memberi kepadanya tempat yang layak. Tidak perlu dikatakan lagi, untuk mengalami persekutuan secara penuh, imam-imam dari komunitas yang suka (adhering) kepada penggunaan yang lama [ie. Misa 1962] tidak dapat, sebagai masalah prinsipiil, mengecualikan perayaan dengan buku [liturgi baru] [catatan: maksudnya tidak boleh ada romo yang karena Motu Proprio SummorumPontificum, kemudian menolak merayakan Misa Paulus VI]. Pengecualian total kepada ritus baru [ie. Misa Paulus VI] tidak akan konsisten dengan pengenalan akan nilai dan kekudusan [Misa Paulus VI].

Sebagai kesimpulan, para Saudara terkasih, aku sangat menginginkan untuk menekankan bahwa norma-norma baru ini tidak dalam cara apapun mengurangi otoritas dan tanggungjawab kalian, baik untuk liturgi maupun untuk pelayanan pastoral atas umat beriman kalian. Tiap Uskup, kenyataannya, adalah moderator dari liturgi di Keuskupannya (cf. Sacrosanctum Concilium, 22: "Sacrae Liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud Episcopum").

Tidak ada yang diambil, karenanya, dari otoritas para uskup, yang perannya masih tetap, yaitu berjaga-jaga agar semuanya dilakukan dalam kedamaian dan ketenangan. Kalau beberapa masalah timbul dimana romo paroki tidak bisa mengatasi, Ordinari Lokal akan selalu mampu untuk campur tangan, dalam keselarasan penuh, bagaimanapun, dengan semua yang telah ditetapkan oleh norma-norma baru dari Motu Proprio.

Terlebih, aku mengundang kalian, Saudara terkasih, untuk mengirimkan kepada Tahta Suci catatan pengalaman-pengalamanmu, tiga tahun setelah Motu Proprio ini berlaku. Kalau memang kesulitan serius telah terjadi, cara untuk mengobatinya bisa dicari.

Para Saudara, dengan rasa terima kasih dan kepercayaan, aku mempercayakan kepada hati kalian sebagai Pastor-Pastor, halaman-halaman ini dan norma-norma dari motu Proprio. Biarlah kita selalu ingat perkataan dari Rasul Paulus yang diarahkan kepada para panatua di Ephesus: "jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan Gereja Allah yang diperolehNya dengan darah AnakNya sendiri" (Kis 20:28).

Aku mempercayakan norma-norma ini kepada intersesi berkuasa dari Maria, Bunda Gereja, dan aku dengan bersahabat memberikan Berkat Apostolik-ku kepada kalian, para Saudara terkasih, kepada romo-romo paroki di keuskupan kalian, dan kepada semua romo, rekan kerja kalian, dan juga kepada para umat beriman.


Diberikan di [Basilika] St. Petrus, 7 Juli 2007BENEDICTUS PP. XVI
_________________
Mohon doa saudara-saudari
Back to top
View user's profile Send private message
DeusVult
Evangelos


Joined: 10 Feb 2004
Posts: 10848
Location: Orange County California

PostPosted: Sun, 22-07-2007 9:52 am    Post subject: Reply with quote

Revisi.


Catatan kaki untuk Summorum Pontificum selesai diterjemahkan (cuma dikit). Explanatory note tidak ada catatan kakinya.


Kealahan parah (ada dua) sudah dibenahi. Berbagai kesalahan tulis dibenahi. Juga aku ubah berbagai tanda baca [ie. koma] agar lebih cocok dengan pembacaan Indonesia. Perubahan terhadap tata letak kalimat juga dilakukan.


Lagi-lagi aku memperbaiki terjemahan "communion" agar diterjemahkan menjadi "persekutuan" atau "bersekutu." Disamping itu terjemahan "Yang Terberkati" juga aku ganti "Yang Berbahagia."Aku juga link-kan versi Inggris Summorum Pontificum ke versi EWTN. Aku selalu lebih suka me-link-an ke kopian dokumen di EWTN karena disana formatnya lebih sederhana sehingga load-nya lebih cepat (bagi yang koneksinya lambat) dan IMO tampilannya lebh enak dibaca.
_________________
Mohon doa saudara-saudari
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    printer-friendly view    Akademi Kontra Indiferentisme Forum Index -> Referensi dokumen Gereja All times are GMT + 6 Hours
Page 1 of 1

Log in
Username: Password: Log me on automatically each visit

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


© Copyright Ekaristi Dot Org 2001 Running on phpBB really fast 2001, 2002 phpBB Group. Keluaran (Exodus) 20:1-17